Behandeling

Eerste behandeling

Tijdens het eerste consult wordt d.m.v. vragen een eerste indruk gekregen van de klachten. Daarna volgen allerlei testen en onderzoeksmethoden om verder achter de oorzaak van de klacht te komen. Tevens wordt hierbij beoordeeld of osteopathie zinvol is bij de specifieke klachten en of er verdere informatie van een arts nodig is. Bij dit eerste onderzoek zal tevens worden uitgelegd wat osteopathie inhoud i.h.a. en gericht op de specifieke klachten.

Er zal een aanvang worden gemaakt met de behandeling.

Het eerste consult duurt 50 à 60 minuten en de behandelingen daarna 45 minuten.