Kosten en Vergoedingen

Kosten en vergoedingen

In Uw polis of op www.osteopathie.nl bij vergoedingen vindt U meer informatie over Uw vergoeding.
In de aanvullende verzekering van alle zorgverzekeraars is een volledige of gedeeltelijke vergoeding voor osteopathie opgenomen.Voor de vergoeding osteopathie uit de aanvullende verzekering wordt niet de eigen bijdrage gebruikt.

Kosten van de behandelingen;
Consult osteopathie; €87,00
Vervolgbehandeling kinderen en baby's t/m 4 jaar €69,50
U krijgt een rekening welke U via de bankgiro kunt overmaken.

In dit pdf bestand vindt u de tekst omtrent klachtenregeling osteopathie